مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

■ -کلرید امونیوم

کلرید امونیوم یا نشادر با فرمول NH4CLبه صورت پودری سفید تولید می شود که به حالت معدنی ان امونیاک ومعمولا از واکنش اسیدهیدرو کلریک باامونیاک تولید می شود البته نشادر در پروسه تولید سولفات و کربنات سدیم به عنوان ماده جانبی حاصل می شود بیشترین کاربرد در تولید کودهای کشاورزی حاوی نیتروژن استفاده می شود
/fa/content/cat1307/-کلرید-امونیوم/
1398/09/27 2544

■ کلرید امونیوم

کلرید امونیوم یا نشادر با فرمول NH4CLبه صورت پودری سفید تولید می شود که به حالت معدنی ان امونیاک ومعمولا از واکنش اسیدهیدرو کلریک باامونیاک تولید می شود البته نشادر در پروسه تولید سولفات و کربنات سدیم به عنوان ماده جانبی حاصل می شود بیشترین کاربرد در تولید کودهای کشاورزی حاوی نیتروژن استفاده می شود
/fa/content/cat1306/کلرید-امونیوم/
1398/09/27 4446
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025