مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

تاریچه تولید بردو و کنترل سفیدک انگور:
بردو قطب تولید انگور در فرانسه و از لحاط شهرت نیز اولین مرکز تولید انگور در اروپاست. بیماری سفیدک کرکی انگور قرنها عامل محدودیت تولید و مشکل همیشگی باغداران بوده است تا اینکه بصورت کاملا تصادفی نقش سولفات مس به عنوان اولین قارچکش شناخته شده علم گیاهپزشکی مشخص شد.
از آنجا که رهگذران انگورهای آویخته از دیوار باغها را میچیدند یک باغدار خسیس فرانسوی سعی کرد با پاشیدن مخلوطی  از کات کبود یا همان سولفات مس که سبب تلخ شدن میوه نشسته می شد از چیدن میوه ها جلو گیری کند.
در همان زمان با اپیدمی شدن بیماری سفیدک کرکی بیشتر محصول انگور بوردو از بین رفت ولی در نهایت شگفتی  باغدار به انگورهای آغشته به سولفات مس هیچ خسارتی نرسید.
به این صورت کار برد سولفات مس به عنوان اولین قارچکش شخص شد و گسترش یافت و بعدها بهدلیل خاصیت سوزندگی سولفات مس آهک نیز به آن اضافه شد و در نهایت ترکیب سولفات مس و آهک به نام محلول بردو شهرت جهانی یافت.
نکته جالب اینکه هنوزهم بعد از تولید صدها قارچکش با روشهای مختلف و مکانیسم اثرهای مختلف ترکیب بردو به عنوان پر کار برد ترین قارچکش در کشاورزی به شمار می رود.
 
شیوه ساخت و درصد ترکیب بردو
‏ابتدا 3کیلوگرم آهک آبدیده  را در یک تانکر صد لیتری ریخته  و بیست لیتر آب  به آن اضافه ‏کرده بهم میزنیم‎ .‎
‏در ظرفی دیگر  3 کیلو گرم سولفات مس (کات کبود) را در20 لیتر آب حل می کنیم و محلول ‏کات کبود را به تانکر آهک اضافه کرده و به خوبی هم می زنیم.
 این نکته که اول محلول آهک را تهیه  و بعد از آن  محلول مس کم کم به آن اضافه می شود از آن جهت مهم است که در صورت ترکیب هم زمان سولفات مس و آهک محلول لخته شده و مثل شیر ترش اصطلاحا می برد.
سوزندگی بوردو با افزایش نسبت آهک هیدراته به سولفات مس کاهش می یابد. مس تنها عنصر موجود در مخلوط بوردو است که برای پاتوژن ها سمی و گاهی اوقات برای گیاهان کمی سوزنده است، بنا بر این نقش آهک در درجه اول نقش "ایمن کننده" است..
جهت جلوگیری از رسوب و ته نشین شدن محلول از همزن سمپاش استفاده  و در صورتی که موجود نبود هر چند دقیقه محلول را دستی هم بزنید .

 
کار برد وسیع محلول بردو
محلول بردو  به جز تاثیر درمانی در بسیاری   از بیماریهای گیاه اثر محافظتی داشته و با داشتن اسیدیته  تقریبا خنثی با بسیاری از سموم  حشره کش و  کودها در محلول پاشی قابل ترکیب است.
 سولفات مس در ترکیب آهک طیف وسیعی از بیماریهای گیاهی قارچی و باکتریایی، بلایتها، آنتراکنوز، سفیدکهای کرکی و شانکر را کنترل می کند.
 
جلوگیری از سرما زدگی
یکی از دلایل مهم سرما زدگی وجود باکتریهای است که در دمای پایین در صورت وجود و تکثیر بر روی گیاه هسته اولیه تشکیل بلور یخ را تشکیل می دهندو از آنجا که بردو یک باکتری کش موثر است با ازبین بردن این باکتریها نقش مهمی در حفاظت از بافتهای حساس گیاهی در سرمای انتهای زمستان و اوایل بهار دارد
 سوزندگی بوردو با افزایش نسبت آهک هیدراته به سولفات مس کاهش می یابد. مس تنها عنصر موجود در مخلوط بوردو است که برای پاتوژن ها سمی و گاهی اوقات برای گیاهان کمی سوزنده است، بنا بر این نقش آهک در درجه اول نقش "ایمن کننده" است.
 
محلول بردو در چه گیاهانی قابل استفاده است؟
مشکلات طیف بسیار گسترده ای از محصولات کشاورزی و باغی از جمله محصولات جالیزی  ، صیفی جات ، غلات و گیاهان زینتی و درختان میوه دانه دار و هسته دار،مرکبات، انگور ، گردو وپسته با استفاده از محلول بردو قابل درمان است.
 
جدول ذیل به طور جامع و کامل در ارتباط با زمان مصرف(مرحله رشدی) و میزان مصرف محلول بردو در گیاهان مختلف شرح داده شده است:
 
 محلول پاشی با بردو 10درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها درپاییز، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها و۵ در هزار هنگام بازشدن ۵ درصد، ۵۰درصد و ١۰۰ درصد شکوفه ها. درصورت وجود آلودگی، سم پاشی با بردو ۵ درهزاربعد از گلدهی در سه نوبت با فواصل١۰ روزه تکرار شود. آتشک درختان میوه
دانه دار
سم پاشی با بردو١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ در هزار هنگام باز شدن جوانه ها ونمایان شدن نوک برگ ها ، ۵ در هزار قبل از بازشدن شکوفه ها، ۵ در هزار بعد از ریزش ٧۰ درصد گلبرگ ها و ۵ درهزارهنگام تشکیل میوه. لکه سیاه
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردو رقیق نشده ضروری است. شانکر سیتوسپورایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردو رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است. پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه وطوقه
سم پاشی های دوره ای چهارگانه غربالی درختان میوه
هسته دار
پیچیدگی برگ هلو
انبانک(خیارک آلو)
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردو رقیق نشده ضروری است. شانکر سیتوسپورایی
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزاربعد از ریزش گلبرگ هاوتکرار سم پاشی در دو نوبت با فواصل ١۰ روزه با بردوفیکس ۵ درهزار. لکه آجری بادام
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است. شانکر باکتریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی و رنگ کردن محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است. شانکر و خشکیدگی سرشاخه ها پسته
سم پاشی های دوره ای چهارگانه لکه برگی سپتوریایی
بلایت آلترناریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، درصورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است. گموز(انگومک)
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود. آنتراکنوز گردو
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، درصورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت آلوده و رنگ کردن محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است. شانکرسیتوسپورایی
( فتیله نارنجی )
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزارو برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است. پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود. سوختگی باکتریایی (بلایت)
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه، سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود، در صورت وجود آلودگی تراشیدن شانکرها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است. شانکر پوستی
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار بعد از برداشت محصول و قبل ازشروع باران های پاییزی، ١۰ در هزار پس از هرس درزمستان، ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها آنتراکنوز مرکبات
بلاست
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزاربعد از برداشت محصول، ١۰ درهزار بعد از هرس در زمستان، ١۰ در هزار هنگام تورم جوانه ها، ۵ در هزار پس از ریزش گلبرگ ها ودرصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هر سه هفته یکبار تا رشد کامل میوه. شانکرباکتریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است. گموز(انگومک)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار قبل از شروع باران های پاییزی، ١۰ درهزار بعد از هرس در زمستان، ۵ در هزار پس از ریزش گلبرگ ها و۵ درهزار قبل از برداشت محصول پوسیدگی قهوه ای
کپک خاکستری
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی. مرگ گیاهچه
سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از برداشت محصول، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزار قبل از گلدهی، در صورت مساعد بودن شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ ( دمای مطلوب، رطوبت بالا، وجود مه یا شبنم)،تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از گلدهی هر ١۰ روز یکبارتا برطرف شدن عوامل مساعد ضروری است. سفیدک داخلی
(کرکی یا دروغین)
انگور
سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از برداشت محصول، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها، درصورت وجود آلودگی، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی ازسموم گوگرد وتابل ۵ درهزار در ابتدای باز شدن جوانه ها، هنگامیکه ۴ تا ١۰ برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند، ۵ درهزار پس از ریزش گلبرگ ها و ۵ در هزار ١۵ تا ٢۰ روز بعد از مرحله قبل هنگامیکه غوره ها تازه ترش شده اند. سفیدک سطحی
(پودری یا حقیقی)
سم پاشی کل گیاه با بردوفیکس ١۰ درهزار به منظور جلوگیری از سرمازدگی، قلمه و ریشه نهال به مدت یک ساعت در محلول بردوفیکس ۵ درهزار قرارداده شود، درصورت وجود آلودگی گال های موجود روی مو تراشیده شده و با بردوفیکس رقیق نشده بافت سالم گیاه رنگ شود، گیاه با بردوفیکس ١۰ درهزار آبیاری شده و کل گیاه با بردوفیکس ۵ در هزار سم پاشی شود. سرطان
( گال طوقه ، ساقه و ریشه)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار پس از برداشت محصول، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزارهنگامیکه طول ساقه های جوان به ٢۰،٢۵ سانتیمتر برسند. آنتراکنوز
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار هنگام ریزش گلبرگ ها، ۵ در هزار هنگام تشکیل غوره ها، ۵ در هزار هنگام شیرین شدن غوره ها و۵ درهزارسه هفته قبل ازبرداشت محصول پوسیدگی خاکستری
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها، ۵ درهزارهنگام رسیدن طول برگ های جوان به حدود ٢۰ سانتیمتر، ۵درهزار قبل از شکوفه دهی، ۵ درهزار بعد از شکوفه دهی، ۵ درهزار بعد از تشکیل میوه و ۵ درهزار دوهفته بعد از نوبت قبل پوسیدگی سیاه
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار پس از برداشت محصول، ١۰درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰درهزار پس ازهرس زمستانه، ۵ درهزار هنگام تورم جوانه ها، ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگها، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است. بلایت باکتریایی کیوی
شانکر خونی                 ( شانکرباکتریایی)
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است. پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
سم پاشی های چهارگانه دوره ای و ۵ درهزار قبل از برداشت محصول کپک خاکستری
( پوسیدگی نرم)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار بلافاصله بعد از برداشت محصول، ١۰ در هزار اواخر زمستان، ١۰ درهزار در بهارقبل از بازشدن اسپات ها (غلاف گل آذین) زگیل سیاه (سیاهک دروغین) خرما
پوسیدگی گل آذین خامج) )
سم پاشی با بردوفیکس١۰درهزار بعد از برداشت محصول ، ١۰ در هزار اواخر پاییز، ١۰ در هزار انتهای زمستان، ۵ در هزار دراواسط بهار، ۵ در هزار اوایل تابستان لکه طاووسی زیتون
 
موارد مصرف :
محصولات جالیزی ، صیفی جات ، غلات و گیاهان زینتی
 
 
14 آبان 1400 مدیر سایت 2373
2 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025